Thursday, May 6, 2010

Pendidikan Jasmani dan Suaian

PENDIDIKAN JASMANI DAN SUAIAN...

Adapted Physical Education


Apa yang kita faham tentang Pendidikan Jasmani dan Suaian?

Sumber:
http://en.wikipedia.org/wiki/Adapted_Physical_Education
http://www.pecentral.org/adapted/adaptedmenu.html

ISU # 2 BERMAIN: INTERVENSI MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

BERMAIN: INTERVENSI MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK) Kebelakangan ini bermain sudah menjadi isu yang sering diperbincangan oleh pengamal per...