Wednesday, December 31, 2008

Amazing Autisme & Amazing Down Syndrom

Gambar Hiasan

Kau dilindungiNya

http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2008&dt=1231&pub=Kosmo&sec=Negara&pg=ne_09.htm

Kanak - kanak SD yang tergelincir ke dalam sungai ditemui semula selepas 18 jam. Kanak - kanak ditemui duduk sambil menangis di tebing sungai di sebarang dari tempat dia terjatuh..

Kejayaan Anak Autisma
5 January 2009 sesi persekolahan akan bermula...Satu epsisod cerita rasa hati yang baru akan bermula. Aku antara manusia yang sangat - sangat menantikan satu takdir yang baru akan berlaku kepada diri ku dan orang sekeliling ku bersama mereka - meraka yang aku sayangi..Agar takdir ini akan menjadi satu pengalaman yang akan membawa aku ke alam yang lebih mendewasakan.. bersama harapan akan ku jadikan sebuah kisah klasik yang akan ku ceritakan kepada masa depan ku..
Kejayaan anak ini menimbulkan satu rasa bangga dalam diri ini...
Meski kau tidak kenal aku..
Meski kau tidak hirau kan aku..sayang..
Meski kau tidak pernah melihat aku...
Kau memberi aku satu motivasi..
Kau membantu aku membina satu keyakinan...
Kau mencelikkan mata hati mereka..
Kau memaksa mereka berfikir...
Kau membikin mereka percaya....
Kau menjadikan mereka mulai hormat kau, aku dan yang lain..Pelajar Autisma ini seperti yang telah dilaporkan dalam Akhbar Kosmo!, telah memperolehi 8A dalam Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) yang dikeluarkan hari ini. Ini mungkin bukan kejayaan pertama kanak - kanak Autisme di negara kita. Namun tidak ramai yang kita ketahui atau ditonjolkan. Kejayaan mereka bukan hanya dalam bidang akademik sebaliknya dalam bidang - bidang yang lain... Apapun kejayaan adik Khairul Iman ini sedikit sebanyak membuka hati kita untuk membantu pengidap autisma yang lain.

Wednesday, December 24, 2008

Cenderahati daripada Ceritarasahati

Senyuman daripada si kecil....
Daripada hati yang suci......
.
.
.
Doakan ibubapa mereka mendidik mereka menjadi insan yang berguna...
Doakan mereka agar menjadi anak yang berguna...
Doakan mereka...
kerana hari ini yang membentuk mereka...

<<<<<<<<<<<<< Ini Aku buat untuk apa ya? Cenderahati untuk mereka yang sempat dan mampu Ku beri... Tak banyak lah...Limited ....Sori yang tak dapat...susah nak p jauh2...hehehhehehehe

SElaMat Datang 2009....


Monday, November 24, 2008

Isu - Isu Pendidikan Khas

PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN:
ISU - ISU DALAM PERLAKSANAANNYA

Program Sekolah Intergrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKB) bukan lagi satu perkara baru Negara kita. Program ini telah wujud pada tahun 1988 dan kelas sekolah peringkat menengah dibuka pada tahun 1995. Di Negari Sabah, PKBP telah ditubuhkan pada tahun 1989 dan SK Bukit Padang selaku sekolah perintis. Penubuhan sekolah intergrasi PKBP ini selaras dengan usaha Jabatan Pendidikan Khas (JPK) dalam menyediakan kemudahan pendidikan bagi murid berkeperluan khas sejajar dengan deklarasi antarabangsa yang telah Malaysia tandatangani. Pada keseluruhannya, deklarasi tersebut menyarankan agar negara-negara di dunia yang menjadikan kanak-kanak cacat sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan Negara. Serta menyarankan agar kanak-kanak tersebut diberi hak samarata dalam pendidikan dan ibubapa mereka diberi hak menentukan jenis pendidikan sesuai untuk anak mereka. Keperihatainan pihak kerajaan juga boleh dilihat melalui kelulusan peruntukan elaun RM50 daripada RM25 bagi kanak-kanak berkeperluan khas yang ditempatkan di pusat dalam komuniti. Dalam Teras 4 dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) juga memperlihatkan kesungguhan pihak kerajaan membantu kanak-kanak ini iaitu merapatkan jurang pendidikan antara pelajar normal dengan berkeperluan khas berdasarkan kesesuaian dan keperluan mereka. Antara langkah yang diambil dalam memastikan keberjayaan PIPP ini, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Negeri telah berusaha membangunkan dan membuka sekolah Intregrasi Pendidikan Sekolah, Pendidikan Masalah Pendengaran dan juga Sekolah Khas Masalah Penglihatan. Perluasan pembukaan Sekolah Pendidikan Khas terutamnya PKBP, adalah satu sesuatu yang perlu dipandang positif selaian daripada memperlihatkan kesungguhan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, ia juga memperlihatkan tahap kesedaran ibubapa dan juga masyarakat di Malaysia terhadap keperluan pendidikan dikalangan anak mereka dan peluang - peluang yang telah disediakan pihak berwajib.

Pertambahan kesedaran masyarakat terutamanya ibubapa terhadap pendidikan anak mereka secara tidak lansung meningkatnya jumlah murid di sekolah - sekolah Intergrasi Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran. Dalam konteks sebagai seorang guru, perlu memberi peluang kepada kanak-kanak itu untuk ke sekolah dan belajar sepertimana rakan sebaya yang lain. Adalah menjadi tanggungjawab seorang guru bagi memastikan anak muridnya mencapai tahap akademik sepertimana kemampuan serta kesungguhan murid tersebut. Merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan murid berkeperluan khas adalah sudah menjadi tanggungjawab guru. Sungguhpun begitu, satu - satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan tidak boleh hanya bergantung kepada faktor kesungguhan guru dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah semata-mata. Berdasarkan pengalaman Pelatih, terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi keberkesanaan penyampaian pembelajaran terhadap murid berkeperluan khas.

Umum mengetahui bahawa Program Pendidikan Khas terutamanya Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP) di Negara kita masih lagi dalam fasa perkembangan dan pemurnian perlaksanaannya. Ini bermakna banyak perkara yang perlu dipelajarai dan diperbaiki. Hasil daripada pemerhatian dan pembacaan Pelatih, selama tempoh fasa perkembangan PKBP ini, walaupun tahap kesedaran semakin meningkat dikalangan ibubapa dan pihak lain terhadap keperluan kanak-kanak berkeperluan khas, namun ada segelintir manusia menganggapnya memenuhi keperluan kanak - kanak ini adalah pilihan terakhir. Isu sokongan daripada pihak pengurusan dan pentadbiran sekolah adalah sangat penting dalam sesebuah sekolah Intergrasi Pendidikan Khas Bermsalah Pembelajaran memandangkan pihak inilah yang paling hampir dengan program pendidikan khas. Masalah pihak pentadbiran yang masih kurang memberi sokongan kepada program PKBP bukan sahaja menjadi masalah beberapa buah sekolah malah mencakupi beberapa sekolah lain di Semenanjung Malaysia. Kurangnya sokongan pihak pentadbiran boleh dilihat dari segi layanan pihak pentadbir terhadap guru dan murid pendidikan khas sebagai golongan kelas kedua, kurangnya peruntukan kewangan serta sikap kurang senang pihak pentadbir apabila murid pendidikan khas mengikuti peperiksaan awam di mana ia akan menjatuhkan graf peperiksaan awam sekolah. Dalam menangani isu ini, perlunya ada program pendedahan Pogram Pendidikan Khas terutamanya Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran dikalangan semua pihak pentadbir terutamanya bagi sekolah-sekolah yang baru membuka program ini dan juga pihak pentadbir yang baru berkecimpung dalam dunia pendidikan khas tertamanya Guru Besar atau Pengetua sekolah. Berdasarkan pendedahan itu, persefahaman pengurusan penyelaras pendidikan dan Guru Besar / Pengetua akan menjadi lebih baik. Dialog diantara guru pendidikan khas, Guru Besar/Pengetua dengan Pihak Jabatan Pendidikan Khas secara berterusan adalah perlu bagi memantapkan lagi persefahaman tersebut selain daripada penyampaian maklumat adalah lebih telus dan terkini.
Aspek pembangunan fizikal sesebuah sekolah yang tidak mengikut keperluan murid pendidikan khas juga dilihat sebagai isu oleh Pelatih. Isu ini boleh dilihat pada sekolah-sekolah lama dan juga pembukaan program PKBP semata-mata untuk memenuhi keperluan pertambahan murid di sesebuah kawasan sekolah itu. Bagi Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran di sekolah yang ditempatkan Pelatih, secara fizikalnya boleh dilihat adalah masalah ruang. Ruang yang diperuntukan adalah satu baris blok bangunan sekolah di mana setiap satu kelas atau lebih dikenali sebagai stesen menempkan tiga buah ‘kelas’ yang setiapnya terdiri daripada enam hinggah lapan orang murid. Bilangan murid dalam satu stesen adalah kurang sesuai dan agak sesak bagi murid pendidikan khas bermasalah pembelajaran yang mana ada diantara mereka mengalami masalah Hiperaktif, ADHD dan bermasalah emosi. Murid – murid seperti ini memerlukan satu ruang yang agak luas bagi membantu mereka dari segi perkembangan emosi serta perubahan tingkah-laku mereka. Berdasarkan pengalaman Pelatih semasa proses pengajaran dan pembelajaran, ruang yang terhad sedikit sebanyak membataskan bukan sahaja pergerakaan murid malah pergerakkan Pelatih. Batasan pergerakkan ini tidak memberi ruang dan peluang kepada murid untuk melakukan aktivit pergerakkan dalam bilik darjah. Contohnya, Pelatih ingin membuat pertandingan secara berkumpulan dalam menyiapkan latih tubi matematik di papan putih. Aktiviti seperti ini bukan sahaja menyeronokkan murid kerana murid perlu bergerak tetapi meriah dengan sorakkan rakan lain.

Masalah lain yang timbul ekoran daripada isu ruang terhad ialah gangguan pembelajaran dari kelas/kumpulan lain dalam bilik darjah yang sama. Tumpuan Pelatih tidak hanya kepada murid yang sepatutnya Pelatih ajar pada waktu itu, malah Pelatih terpaksa memberi perhatian juga kepada kelas/kumpulan murid lain dalam bilik darjah tersebut sekiranya guru yang sepatutnya lewat atau tidak masuk mengajar. Selain itu, gangguan juga berlaku apabila ketiga-tiga guru mengajar  murid masing – masing pada masa yang sama apatah lagi apabila melibatkan bahan bantu mengajar seperti radio atau alat muzik. Dan ini juga menyebabkan tumpuan murid Pelatih bukan sahaja kepada Pelatih tetapi juga guru di sebelah atau meraka akan bermain dan berkomunikasi dengan rakan sebelah meja. Bagi mengurangkan gangguan – ganguan seperti di atas, Pelatih akan membawa murid ke bilik resos sekiranya Pelatih akan menggunakan radio atau alat muzik atau ingin melaksanakan aktiviti permainan.
            Kesediaan guru dalam membentuk kemahiran, kecekapan dan latihan dalam menangani murid berkeperluan khas ini juga sering menjadi isu sesetengah ibubapa  terutamanya golongan berpelajaran tinggi. Pada umunya ibubapa meyimpan harapan yang terlalu tinggi untuk anak mereka dan mengharapkan sesuatu hasil yang terbaik dalam tempoh yang singkat. Menurut pemerhatian Pelatih, kebanyakkan guru-guru pendidikan khas di mana Pelatih ditempatkan adalah guru yang begitu komited pada tugas mendidik murid mereka. Cuma kekangannya adalah ada diantara guru tersebut dan termasuklah Pelatih kurang berkemahiran atau tidak tahu bagaimana menangani atau menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih spesifik kepada masalah pembelajaran yang lebih spesifik bagi setiap murid tersebut. Ini kerana kebanyakkan guru yang sudah lama mengajar terdiri daripada mereka yang bukan opsyen pendidikan khas dan hanya mengikuti  beberapa kursus di awal penglibatan mereka dalam program ini. Kurangnya alat bantu mengajar yang sesuai serta boleh mengembangkan kemahiran murid juga boleh menjadi faktor kelewatan penerimaan murid terhadap pembelajaran. Pada kebiasaannya guru hanya menggunakan pendekatan seperti mana murid kelas perdana cuma tahap pengajaran direndahkan sesuai dengan murid. Pendekatan latih tubi ini sesuai bagi dikalangan murid yang sudah boleh memegang pensel, mengenal nombor atau huruf asas. Bagaimna dengan murid yang tidak berupaya memegang pensel atau bercakap sekali pun. Contohnya seorang murid Autisma yang hanya dengan dunianya. Tidak mahu terlibat lansung dalam sebarang aktiviti pembelajaran dan datang ke sekolah hanya kerana dihantar oleh ibubapa dan juga sudah menjadi kebiasaanya bangun setiap pagi dan ke sekolah. Pelatih dapati tidak banyak alat bantu mengajar yang sesuai untuk murid seperti ini yang terdapat di sekolah. Ada pun tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya kerana kurang kemahiran menggunakannya. Sehubungan dengan itu, Pelatih atas inisiatif sendiri mencari maklumat alat bantu mengajar yang sesuai digunakan terhadap murid autisma. Antara alat bantu mengajar yang biasanya digunakan di Barat atau pihak – pihak Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) untuk kanak – kanak Autisma ialah Applied Behavior Analysis (ABA) dan Picture Exchange Communication System (PECS). Untuk membelinya adalah diluar kemampuan Pelatih. Oleh itu pelatih membuatnya sendiri dan untuk permulaan Pelatih hanya membuat yang mudah sahaja dan melibatkan kos yang rendah. Selain itu, Pelatih juga ada menyarankan kepada guru-guru lain serta ibubapa murid. 
            Bagi memastikan kemahiran serta pengetahuan setiap guru pendidikan khas bermasalah pembelajaran adalah bersifat ‘up to date’ tehadap bidang mereka. Selain daripada inisiatif guru itu sendiri perlu mencari maklumat dan kemahiran diri, pihak Jabatan Pendidikan Khas juga perlu peka terhadap keperluan guru – guru tersebut. Selain menambah dana penganjuran kurusus sumber manusia dalam negeri, pihak JPK  juga perlu membawa guru – guru untuk ke luar Negara yang sudah lama dan mahir dalam bidang pendidikan khas ini.  Lawatan keluar Negara adalah lebih bermakna sekiranya melibatkan guru pendidikan khas kerana merekala yang terlibat secara lansung terhadap pengurusan murid ini. Tambahan pengalaman lansung adalah lebih praktikal berbanding hanya mendapat banyangan daripada pihak lain. Jabatan Pendidikan Khas juga perlu berperanan dalam menambah - baikkan Dasar Pendidikan Khas atau pekililing yang berkenaan. Adalah tidak mustahil Pendidikan Khas akan memiliki aktanya sendiri seperti mana di Amerika, Individual of Disability Education Act, 2004.
            Sepertimana JPK, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pusat Pengurusan Daerah bukan sahaja perlu lebih peka terhadap keperluan kursus dikalangan guru pendidikan khas. Malah bersifat selektif terhadap pemilihan dan penempatan guru untuk guru pendidikan khas ini. Menjadi seorang guru pendidikan khas bermasalah pembelajaran tidak semudah disangka. Selain daripada sabar dengan karenah murid, guru terbut juga perlu berinisiatif dan lebih kreatif untuk menjadikan satu-satu proses pengajaran dan pembelajaran itu berkesan dan memberi makna kepada murid. Sokongan bersepadu daripada sekolah itu sendiri juga memberi kesan kepada motivasi kerja guru. Selain pihak pentadbir sekolah menganjurkan perkembangan staf, pihak sekolah juga perlu membina dan menggalakkan jaringan dikalangan pentadbir, guru biasa dengan guru pendidikan khas.
            Kurang atau tidak wujudnya perkongsian pintar diantara pihak Sekolah Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran dengan Pihak Bukan Kerajaan (NGO) seperti The National Autism Society of Malaysia (NASOM), KIWANIS, Sri Mengasih serta pihak swasta yang lain menyebabkan sekolah-sekolah tersebut adalah tidak setanding dengan kemudahan, infrastuktur serta kemahiran yang mereka miliki. Pihak NASOM misalnya sebuah NGO yang pakar dalam melatih kanak-kanak Autisme yang pada kebiasaanya alat mereka lebih canggih dan terbaru. Perkongsian kepakaran dan maklumat diantara pihak NGO dengan Jabatan Pendididkan khas atau Jabatan Pelajaran Negeri boleh membantu dalam mengurangkan masalah kekurangan kepakaran serta kekurangan bahan mengajar di sekolah-sekolah khas.  Perkongsian secara berterusan ini juga perlu bagi pihak sekolah atau Jabatan Pendidikan Negeri mendapatkan maklumat untuk memberikan alternatif kepada ibubapa dalam menempatkan anak mereka ke pusat latihan di NGO. Ini kerana terdapat beberapa ibubapa hanya melihat sekolah – sekolah kerajaan sebagai tempat mereka menyekolahkan anak mereka sedangkan anak mereka memerlukan lebih perhatian serta terapi pertuturan atau pergerakkan.
            Apa yang dilihat Pelatih, kebergantungan 100% ibubapa atau penjaga murid kepada pihak sekolah dalam mendidik anak mereka adalah satu perkara yang melambatkan proses penerimaan pembelajarajan murid. Berbeza dengan sesetengah ibubapa / penjaga yang prihatin seperti mengajar anak mereka semasa di rumah atau menghantar anak mereka ke NGO setelah pulang sekolah, perkembangan anak mereka adalah lebih baik. Ini berikutan pihak guru tidak memiliki kepelbagaian kemahiran atau multidiscipline seperti menangani masalah pertuturan atau terapi pergerakkan. Masalah pertuturan yang tidak diatasi akan menjadi masalah semasa sesi pembelajaran seperti dalam Mata Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Sikap menyerahan anak – anak mereka sepenuhnya dibawah jagaan sekolah dan menganggap sekolah seperti pusat jagaan kanak-kanak adalah perlu dikikis. Pelatih juga melihat ada dikalangan ibubapa yang memandang rendah akan peranan dan profesion sebagai guru pendidikan khas. Sikap sebegini akan memburukkan hubungan kedua - dua pihak dan secara tidak lansung akan memberi kesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana secara psikologinya guru akan mula kurang bermotivasi dalam pengajarannya. Justeru itu, kedua – dua pihak iaitu pihak guru dan juga ibubapa perlu bersikap professional akan peranan masing – masing dan perlu ada “give and take”. Pihak Jabatan Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri, sekolah dan pihak Bukan Kerajaan perlu bekerjasama dalam memberi pendedahan kepada ibubapa/penjaga berhubung dengan permasalahan anak – anak mereka. Ilmu penting untuk kesemua pihak memahami fungsi dan peranan masing – masing dan tidak menyalahkan serta mengharapkan orang lain semata – mata. Keterlibatan ibubapa dalam program yang dianjurkan sekolah bukan sahaja memperlihatkan mereka diperlukan di sekolah tetapi juga satu usaha dalam membina hubungan yang baik.
            Kepelbagaian kecacatan yang dialami murid juga bukan sahaja banyak mempengaruhi kesediaan murid dalam menerima pembelajaran malah juga melibatkan kemahiran guru itu sendiri. Harus difahami bahawa kepelbagaian kecacatan merangkumi maslah sensori, neorologi, psikologi dan tingkah – laku  dalam diri seorang murid. Tidak untuk menafikan hak murid tersebut untuk belajar, namun gak sukar bagi seorang guru yang terhad kemahirannya untuk membimbing murid yang mengalami kepelbagaian yang pelbagai dan melebihi saeorang dalam satu – satu masa. Contohnya seorang guru hanya mahir dalam masalah pembelajaran murid tetapi tidak mahir dalam masalah perubahan tingkah – laku atau masalah pertuturan murid. Adalah perkara yang sukar untuk mencapai objektif pembelajaran sekiranya masalah utama tidak diatasi. Bagi mengatasi masalah murid ini diperingkat sekolah, beberapa orang guru perlu memberi tumpuan kepada murid ini dalam satu – satu waktu. Namun perlu diingat memberi tumpuan khusus kepada seorang akan menyebabkan rakan – rakan lain terabai.
            Berhubung dengan isu murid bermasalah pembelajaran menduduki peperiksaan awam, ada dikalangan sekolah kurang senang akan keadaan tersebut. Ini kerana murid pendidikan khas ini akan menjatuhkan statistik markah peperiksaan awam sekolah dan sekaligus memburukkan prestasi sekolah. Oleh itu, murid pendidikan khas tidak perlu  mengambil peperiksaan awam memandangkan perkara ini juga tidak wajib untuk mereka. Berbeza dengan di sekolah Pelatih ditempatkan, masalah ini tidak timbul berikutan pihak sekolah mengadakan dua pusat peperiksaan. Di mana ia membezakan pusat peperiksaan awam murid – murid bermasalah pembelajaran dan juga murid – murid perdana. Walaubagaimanapun, apa yang ingin Pelatih timbulkan ialah soalan peperiksaan awam yang diduduki oleh murid pendidikan khas dengan murid perdana adalah sama. Ini adalah tidak adil bagi murid pendidikan khas kerana umum mengetahui tahap akademik mereka. Murid ini akan mengalami masalah pada kebanyakkan soalan yang melibatkan penyelesaian masalah.
            Penyediaan keperluan pendidikan yang khusus dikalangan murid pendidikan khas adalah merupakan satu cabaran bukan sahaja di pihak Jabatan Pendidikan Khas malah melibatkan semua pihak yang memikul amanah menyediakan pendidikan untuk murid – murid ini. Komitmen  serta kerjasama daripada semua pihak dalam memabantu dari segi perancangan serta perlaksanaan program – program Jabatan Pendidikan Khas merupakan perkara utama dalam memastika ianya berjaya.  Ini kerana mendidik murid  berkeperluan khas ini bukanlah mudah kerana mereka memerlukan set persekitaran yang kondusif bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi nilai - nilai  kemanusiaan. Usahasama daripada semua pihak ini seperti pihak yang mempunyai sarjana dalam pendidikan kanak – kanak  istimewa seperti tenaga pengajar Institut Pendidikan Tinggi (IPT), Institut Pendidikan Guru (IPG) serta pihak – pihak berpengalaman seperi Badan Bukan Kerajaan (NGO) tentunya akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat terhadap pendidikan ini dan setanding dengan  di luar negara.

Rujukan: Daripada pelbagai sumber
****Hasil tugasan masa studi duuuuuulu****

Sunday, November 23, 2008

Bahagian Pendidikan Khas


Daripada Jabatan Pendidikan Khas ditukar kepada Bahagian Pendidikan Khas? Baru malam ini terperasan perubahan ni.. itupun setelah menjelajah ke Forum yg disediakan... Surat terakhir dari 'JPK' pada 10 November 2009 yang saya terima masih menggunakan Letter Head JPK so, saya masih sangkakan 'JPK' adalah masih JPK..
Entry ini cuma untuk berkongsi pengetahuan kepada kawan - kawan yang belum tahu.. untuk memudahkan urusan kelak. dan juga sedikit jawapan kepada beberapa persoalan dan perkara mudah tapi sepertinya disukarkan. Mungkin kerana perubahan ini punca apa yang kami alami sekarang.. Apa nak jadi.......pelaksana sistem yang sangat sistematik..
Selaras denga Misi dan Visi... marilah kita bersama - sama membina kemerlangan insan istimewa kegemilangan bersama.
Pengurusan Tertinggi Bahagian Pendidikan Khas 2008


http://apps2.emoe.gov.my/jpkhas/index.php?option=com_content&view=article&id=78:pengurusantertinggi&catid=42:so&Itemid=105

Saturday, November 22, 2008

KEMAHIRAN INTERAKSI SOSIAL KANAK - KANAK ADD/ADHDDalam sistem kurikulum pendidikan khas, kita hanya fokus kepada membantu mempertingkatkan kemahiran akademik kanak - kanak LD ini berbanding dengan kemahiran atau kecekapan sosial mereka. Hakikat yang perlu diterima ialah kejayaan kanak - kanak LD ini banyak bergantung kepada keterbukaan mereka dalam kecekapan sosial berbanding kebolehan akademik mereka. Namun apa yang berlaku kini adalah sebaliknya. Kanak - kanak LD ini selalunya berada terkebelakang dalam pembangunan sosialnya berbanding rakan sebayanya.
Kanak - kanak LD ini cenderung kurang memliki kemahiran sosial dalam interaksi sosial dan mengalami masalah kesukaran mencipta dan mengekalkan hubungan rakan sebaya yang baik. Di yang mana, mereka cenderung untuk kurang diterima oleh rakan sebaya memandangkan mereka ini selalunya kaku dan silap tafsir terhadap klu sosial selain interaksi mereka ada saja yang tak kena. Oleh itu, adalah perlu untuk mendidik kanak - kanak ini dengan kemahiran sosial yang sesuai demi untuk memudahkan mereka di terima dan berinteraksi dengan rakan sebaya.
Kemahiran sosial melibatkan interaksi harian seperti perkongsian, mengikut giliran dan membiarkan orang lain bercakap tanpa menyampuk. Selain daripada itu, interaksi sosial juga melibatkan bagaimana kita menghadapi kawalan diri seperti pengurusan kemarahan.
Menurut Anthony Kane (2008), terdapat tiga faktor defisit dalam kemahiran sosial kanak - kanak LD ini iaitu:-
Defisit Kognitif : Kanak - kanak yang mengalami kecelaruan proses bahasa atau daya intelektual rendah dan cenderung mengalami kesukaran dalam perkembangan sosial.
Kecelaruan Pembelajaran yang kompleks atau teruk.
Hyperaktif
: Kanak - kanak dengan ADHD @ kawalan impuls yang lemah cenderung mengalami masalah sebutan.
Menurut Anthony Kane juga, kanak - kanak perempuan lebih mengalamai masalah pengubahsuaian sosial berbanding kanak - kanak lelaki.


Autopasi Sosial
Apa yang perlu dilakukan oleh pihak ibubapa ialah ibubapa perlu mengambil tindakan yang sesegara mungkin untuk membantu anak mereka dari segi pembangunan kemahiran sosial ini. Perkembangan kemahiran sosial kanak - kanak ini bukanlah sesuatu yang sukar dilakukan tetapi ianya perlu diselesaikan kerana ianya akan mempengaruhi keberjayaan anak - anak ini dalam hidup mereka. Anthony Kane telah membangunkan dan menyarankan cara yang paling mudah untuk membantu kanak - kanak ini belajar untuk mempertingkatkan kebolehan sosial mereka. Pendekatan tersebut dikenali sebagai autopasi sosial yang mana strategi ini membantu anak - anak tersebut memperbaiki kemahiran sosial mereka dengan menganalisis kesilapan sosial mereka dan dengan merancang strategi alternatif. Proses ini dikatakan efektif secara praktikalnya dalam membantu anak anda melihat punca-kesan sesuatu hubungan diantara tingkah laku sosialnya dan reaksi orang lain.

Apa yang perlu anda lakukan
Setelah anak anda melakukan kesalahan sosial (error relationship) anda perlu berbincang dengan anak anda tentang apa yang berlaku. Matlamat utama anda ialah menngajar anak anda untuk:-
1. Mengenalpasti kesalahan
2. Menentukan siapa yang disakiti dengan kesalahan tersebut.
3. Mencari jalan untuk membetulkan kesalahan
4. Membina perancangan alternatif untuk mencegah kesalahan berlaku sekali lagi.
Perhatian, Autopasi Sosial bukanlah satu dendaan. Ianya merupakan strategi sokongan dan konstruktif dalam penyelesaian masalah.

Tindakan dalam Sosial Autopasi
Sekiranya anak anda mempunyai rakan dan mereka berebut dan rakannya kembali kerumah dengan kesedihan, apa yang perlu kita lakukan ialah;
1. Kenalpasti kesalahan:
Pertengkaran berpunca daripada alat permainan.

2. Menentukan siapa yang disakiti akibat kesalahan tersebut:
Rakan anak anda mungkin disakiti kerana yang pulang dengan rasa sedih, tetapi anak anda juga terasa disakiti kerana rakannya tidak mahu bermain dengannya lagi.

3. Memilih bagaimana untuk membetulkan kesalahan:

Anak anda perlu menghubungi rakan lain dan cuba membina hubungan rakan baru. Anda perlu mencadangkan untuk memberikan rakan yang lain layanan yang baik bagi membantu melembutkan semula perasaan yang disakiti.


4. Membina rancangan alternatif untuk mencegah kesalahan berlaku lagi:
Apa yang anak anda perlu lakukan pada masa akan datang? Dia boleh memilih untuk berkongsi alat permainan. Jika tidak mahu berkongsi, dia boleh memilih untuk tidak bermain dengan alat permainan tersebut sekiranya ada rakannya pada masa itu.

Pendekatan ini boleh dilakukan ketika mana anak kita telah melakukan satu - satu kesalahan dalam interaksi mereka dengan rakan sebaya. Ibubapa boleh membantu dengan menganalisis dan mempertingkatkan kesalahan tingkah - laku mereka. Kelebihan menggunakan pendekatan ini ialah ianya fokus kepada tiga perkara penting yang diperlukan bagi kanak - kanak berkeperluan khas dalam pertumbuhan dan pembelajaran mereka. Perkara - perkara tersebut termasuklah :-
a. Pengulangan
b. Maklum balas segera
c. Pengukuhan positif
Namun terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil kira dalam mengaplikasikan pendekatan Autopasi Sosial ini terhadap anak anda.
1. Autopasi Sosial bermakna strategi sokongan dan konstruktif dalam mendidik kemahiran sosial anak. Ianya bukan bermaksud ia ditadbir sebagai hukuman.
2. Autopasi Sosial merupakan teknik penyelesaian masalah. Ianya tidak seharusnya menjadi pengalaman negetif kepada anak anda.
3. Autopasi Sosial merupakan peluang anak anda untuk terlibat secara aktif dalam proses perkembangan dirinya sendiri. Ini memerlukan input dan pemahamannya dan ianya perlu arahan bukannya kawalan anda.
4. Autopasi Sosial boleh dilakukan oleh golongan dewasa keatas kehidupan kanak - kanaknya. Anda perlu mendapatkan orang dewasa yang lain dalam kehidupan kanak - kanak anda terlibat dalam proses ini.
5. Autopasi Sosial adalah efektif apabila dilaksanakan segera selepas satu - satu kesalahan / kejayaan itu. Harus dingat bahawa pembelajaran yang paling baik bagi kanak - kanak ialah apablla diberi maklum balas segera.
6. Autopasi Sosial perlu dilakukan dengan cara one-to-one. Tindakan ini lebih efektif bagi pembelajaran kanak - kanak dan membantu mengelakkan anak anak anda rasa malu.

Refference:
(Anthony Kane, MD )http://addadhdadvances.com/socialautopsy.html

Sunday, November 16, 2008

Persembahan Kanak - kanak Pekak ( Deaf Childrens)

Persembahan sempena Lebaran Istimewa Bersama Pengarah Pelajaran Sabah..

Tahniah kepada semua jawatan kuasa sambutan ini..

Kepada Warga SKBP SYABAS!

Wednesday, November 12, 2008

Sunday, November 9, 2008

Mangsa Dera atau Hemofilia

Sumber : http://www.pathguy.com/lectures/hemophilia.jpg

Hai : Siapa pukul dia ni? Siapa cubit dia ni ? Teruknya.......
Riah : Kenapa ?
Hai : Tengok ni...lembam sana - sini...eeee teruknya....tak kesian ka...
Riah : Ini dari rumah ni....pagi - pagi macam ni mesti dari rumah ni...
Hai : Ish...takkan mama bapa dia pukul sampai macam ni....
Riah : Ish... ish....ish...
- %^%#$^&*)_)_+_)232!#%^&*)(_+_)(&%$! -
Salam.
Anda pernah alami apa yang saya alami? Ceewah macam cerita seram plak...
Saya nak kongsi sedikit maklumat dan pengalaman saya yang cetek ini. Dulu masa mula - mula berkecimpung dalam bidang menjaga dan mendidik anak ni...termasuklah hari ini setelah hampir 2 tahun saya bersama mereka banyak benda yang saya tak tahu. Nak belajar semua sekaligus tu mustahil juga kan kerana saya ni tak hebat mana pun....orang bilang biar perlahan - lahan yang penting masuk di otak. Hari ini saya ada terbaca artikel mengenai haemophilia.

KESIHATAN
Lebam hemofilia
Oleh FATIMI NADIAH ZAINUDEEN
Hanya kerana terlanggar kerusi, seorang penghidap haemofilia boleh kelihatan seperti mangsa penderaan fizikal.
Keterangan lanjut sila ke...

Wednesday, October 29, 2008

PEMELAJARAN @ PEMBELAJARAN?

Tolong saya, bantu saya, saya budak baru belajar...
Pemelajaran atau Pembelajaran?
Mana satu yang salah ?
Atau dua - dua betul?
Tolong ya...
http://www.zoom-a.com/index.htm

Knowing Them, Loving Them, Help Them to Love U Back

Clip Video ni atas atas ihsan sendiri...
Aku dedikasikan kepada ALL MY BELOVED BOYS & GIRLS..
Tiada lain, Tiada bukan...
Aku hanya ingin menyatakan CeRiTa RaSa HaTi Ku..
Tiada kaitan dengan sesiapa.....
Kecuali kepada mereka...
Mereka yang rasakan diri mereka berkaitan....

Sunday, October 12, 2008

‘Virtual peers’ may help develop social skills in autistic children

Washington, Mar 2 (ANI): Researchers at North Western University suggest that virtual peers or animated life-sized children that simulate the behaviours and conversation of typically developing children, may help prepare children with autism for interactions with real-life children.
The study led by Justine Cassell, professor of communication studies and electrical engineering and computer science and researcher Andrea Tartaro provides strong evidence proving that virtual peers can be useful in developing meaningful interaction among children with autism and real- world children.
The study involved six children with high-functioning autism between 7 to 11 years. They were asked to play during an hour-long session with a real-life child, and with a virtual peer named Sam.
The researchers then analysed the data collected during the session.
The findings revealed that children with autism produced more and more contingent sentences while talking to the virtual peer and the sentences were not increasingly contingent when they were paired with the real-life children.
Certainly were not saying that virtual peers make the best playmates for children with autism, said Tartaro.
The overall goal is for the children with autism to generalize the skills they learn in practice sessions with virtual peers to meaningful interactions with real-world children, Tartaro added.
The researchers believe that virtual peers have some distinct advantages over real-life children when it comes to practicing social skills as children with autism often like technology.
It interacts to us, said one child with autism upon first meeting a virtual peer.
Cassell believe children can be exposed to different behaviours by programming the conversation of the virtual peer.
We can program their conversation to elicit socially-skilled behaviour, and we can vary the way that they look and behave so children with autism are exposed to different kinds of behaviour, she said.
Cassell in collaboration with psychologist Miri Arie is developing assessment and intervention procedures that may give them a better understanding of peer behaviours of children with autism.
The preliminary study was presented at a meeting of the American Association for the Advancement of Science. (ANI)Sources :


Saturday, October 11, 2008

Anak Cerdik VS Hyper..Kanak-kanak yang hiperaktif
Daripada pengalaman saya selama 25 tahun berhubung masalah kanak-kanak,masalah hiperaktif tidak selalu ditemui di klinik kanak-kanak walaupun di negara maju seperti Eropah dan Amerika Syarikat.Keadaan ini dianggap sebagai masalah kesihatan mental yang paling kerap berlaku di kalangan kanak-kanak.
Kebanyakan kanak-kanak yang dikatakan terlalu lasak oleh ibubapa boleh dikawal dan didisiplinkan.Mereka semakin kurang lasak apabila usia mereka meningkat 8 tahun.Tetapi yang menyulitkan para ibubapa ialah apabila keadaan lasak ini menjadi tidak terkawal. Anak tak mendengar kata, asyik dengan aktivitinya,terlalu resah,tidak boleh duduk diam hampir dalam semua situasi (di tadika,di klinik,di kedai,di taman permainan)dan tidak boleh menumpukan perhatian kepada sesuatu aktiviti. Keadaan ini dikenali sebagai ‘Sindrom Hiperaktif’ atau ‘Attention Deficit’ atau ‘Hyperactive Disorder’.
Semakin negara kita menunjukkan kemajuan sosio ekonomi,serta proses ke arah urbanisasi yang pesat,masalah kanak-kanak yang tidak terkawal menjadi lebih ketara.Ini membayangkan bagaimana perkembangan jiwa kanak-kanak telah berjaya dicemari oleh pengaruh-pengaruh negatif daripada pemakanan,persekitaran, suasana keluarga dan masyarakat.Proses modenisasi telah mengubah gaya hidup masyarakat dan keluarga menyebabkan kendurnya kawalan terhadap bayi dan kanak-kanak.Ini telah menyebabkan mereka lebih terdedah kepada pencemaran yang boleh menjejaskan kesihatan kerohanian,mental dan juga fizikal mereka.
Kebanyakan kanak-kanak yang menunjukkan ciri-ciri sindrom hiperaktif lazimnya dibawa berjumpa para profesionalmenjelang usia 5 tahun.Mereka sudah terlalu kuat sehingga ibubapa mula cemas memikirkan bagaimana anak ini hendakmenyesuaikan diri di sekolah sedangkan tadika pun tidak mampumengawal dan melatihnya.Bagaimana pula masa depan mereka?

Lebih lanjut? Sila lawat web asal : http://www.hamidarshat.com/content/view/184/166/


KECERDASAN OTAK KANAK-KANAK
Soalan.
Tuan Doktor,
Saya telah mendengar tentang mengajar kanak- kanak berenang diperingkat awal yang mana ini akan meningkatkan tahap kecerdasan dan sikap berdikari kanak- kanak. Apa pendapat doktor?
Jawapan.
Puan,
Kecerdasan pemikiran dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Faktor baka penting. Jika seseorang itu berketurunan dari orang- orang yang berilmu dan berakhlak murni, insyaallah mudahlah ciri- ciri ini membenih dalam jiwanya. Tetapi setiap individu boleh mengubah dirinya jika dia mempunyai azam yang kuat untuk mencapai matlamat yang diingininya. Dia mampu mengatasi faktor- faktor yang menyekat kemajuannya. Umpamanya walaupun keluarga, atau saudaramara yang terdekat tidak ada yang menunjukkan pencapaian yang diidamkannya kerana faktor kemiskinan, tidak mustahil baginya untuk berjaya menjadi seorang cendekiawan atau hartawan yang disegani.
Selain baka, faktor asuhan juga adalah pendorong kepada kecerdasan mental kanak- kanak. Ibu- bapa yang berakhlak mulia, mengasuh anak- anak mereka dengan baik serta memastikan yang segala keperluan anak- anak mereka dipenuhi, anak dididik,ditegur jika berkelakuan sumbang, diawasi supaya tidak terpengaruh dengan anasir anasir negatif
Semuanya ini memberi positif kepada perkembangan anak.
Makanan mempegaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisikal, mental dan kerohaniah anak anak. Justeru itu makanan mestilah dari unsur yang bersih dan halal. Pemakinan mestilah seimbang untuk memenuhi keperluan fisikal, mental anak yang kian membesar. Tertib makan dan minum hendaklah dipupuk agar anak anak tidak menjiwai sikap rakus yang boleh menjejas pula kesihatan zahir dan batinnya. Didiklah mereka supaya kenal makanan yang baik dan mengamalkan kesederhanaan apabila makan dan minum ....


Wednesday, October 8, 2008

Mana Surat Perlantikan Kami ?
Salam..
Apalah nasib ni... bukan Aku menyesali nasib Aku..kerana Ku tahu banyak lagi yang macam Aku.. Bak kata KU kami tadi Masalah seluruh Malaysia... Itu ja? Bukan itu ja jawapannya... Tapi kenapa ia jadi masalah? Bukan kami tidak bersyukur apa yang ada ... cuma Kamu fikirlah... ini tahun 2008..kenapa masih ada lagi...eeerrgghhhh... Kami dah 18 bulan pemegang status GDL! Dalam tempoh 18 bulan itu kami ulang - alik tempat bertugas (Sekolah) dan IPG... 18 bulan Kami hidup dalam dua alam! Bukan nak mengira tapi toolonglah fikir...Kenapa 'perkhidmatan' untuk kami dibezakan dengan rakan - rakan lepasan KPLI sepenuh masa sedangkan kami diberi elaun yang sama rata...?
Sekarang kami berada dalam status yang kurang jelas... Ada diantara kami :
i. dipaksa ke sekolah
ii. nak ke x nak p sekolah suka hati..
iii. Mana - mana aja...
iiii. Tak payalah p sekolah, tunggu ja surat lantikann..nanti dah ada baru ke sekolah.. kesian kamu tiada duit..
Ada juga diantara Kami ke sekolah dengan relah hati... katanya.."siapa nak ajar murid Aku kalau Aku tak p sekolah ?" Allahuakbar...sungguh murni Si Kawan ini....
Ada yang pergi sekolah dengan separah berat hati.. ya lah...siapa nak bayar sewa rumah ? Nak bayar duit minyak? Makan minum? (Tak kisah sebenarnya jika Kami diberi kata dua kata yang kami akan diberi sara hidup atau diberi kata tiga kata yg mengatakan kami tak perlu pergi bertugas... kan bagus lagi pi toreh getah...hehheheheheh :-) ... )

Sunday, October 5, 2008

Program KPLI Mode LPBS : Satu Tinjauan Terhadap Permasalahan dan Cabarannya

ABSTRAK KAJIAN PENYELIDIKAN 2006
Institut Perguruan Tuanku Bainun
____________________________________________
Pelaksanaan Program KPLI Mod LPBS Sekolah Rendah :
Satu Tinjauan Terhadap Permasalahan dan Cabarannya

MOHD KHALIL BIN MOHD YUSOFF &
NOOR MIZA BT ABDUL RAHMAN
Jabatan Ilmu Pendidikan
Institut Perguruan Tuanku Bainun


Kajian ini bertujuan meninjau permasalahan dan cabaran yang dihadapi oleh guru pelatih KPLI Mod LPBS dalam melaksanakan Program KPLI Mod LPBS di sekolah rendah. Aspek yang ditumpukan ialah (i) Kuliah / Masa (ii) Pengajaran dan pembelajaran (iii) Bebanan Tugas (iv) Jadual Waktu dan (v) Komponen Perancangan dan pelaksanaan (Menggunakan Borang PR1 dan PR2). Sampel yang dipilih seramai 12 orang yang terdiri daripada 4 orang guru pelatih, 4 orang guru pembimbing dan 4 orang pensyarah pembimbing. Rekabentuk kajian melibatkan pemerhatian, temubual dan analisis dokumen. Dapatan kajian menunjukkan guru pelatih menghadapi pelbagai masalah semasa mereka berada di sekolah seperti dalam aspek pengetahuan dan kefahaman terhadap P & P yang masih lemah, masalah peruntukan waktu mengajar, kuliah semasa cuti tidak banyak membantu, bebanan tugas yang banyak dan dilemma antara mengikuti kehendak sekolah (PPD / JPN) dan keperluan IPG. Di samping itu bimbingan pensyarah pembimbing didapati tidak banyak membantu. Guru pembimbing pula berasa rendah diri kerana kelulusan akademik mereka lebih rendah daripada guru pelatih KPLI. Terdapat juga pentadbir sekolah yang berasa tercabar dengan kehadiran guru pelatih KPLI dan memandang negatif kepada mereka. Permasalahan ini dikusutkan lagi kerana pentadbir sekolah sendiri kurang jelas tentang status guru pelatih yang ditempatkan. Akhirnya beberapa cadangan untuk menambahbaikkan pelaksanaan Program KPLI Mod LPBS di sekolah rendah dinyatakan.

Sumber : http://www.iptb.edu.my/rnd/abstrak06.htm

Saturday, August 23, 2008

Tandas dan Kedegilan

VSIni artikel saya ambil daripada email yang dikirimkan. Mungkin kedegilan murid - murid sekarang yang kebanyakkannya lahir dalam dunia moden ini berpunca daripada perkara yang kita tidak sedar.. Orang kata pembentukan anak bermula daripada rumah.....


Salam Hormat,

Seorang anak saudara saya yang berusia 10 tahun mengemukakan soalan ini dan saya gagal menjawabnya. Dia bertanya kenapa tandas rumah-rumah moden sekarang ini ditempatkan dalam bilik. Biasanya tandas ada dalam bilik utama selain di bahagian belakang (dapur).

Katanya, ustaznya memberitahu setiap kali azan, syaitan akan terkentut-kentut dan cirit birit, melarikan diri ke dalam tandas. Pendeknya syaitan suka duduk di tempat-tempat kotor seperti tandas.

Tetapi kenapa rumah-rumah sekarang ini, tandasnya ada dalam bilik? Takkah itu bermakna kita membela syaitan dalam bilik, katanya membuatkan saya bingung.

Betul juga cakap budak ini. Orang sekarang makin teruk dan degil, mungkin salah satu sebabnya membela syaitan dalam bilik. Anak-anak degil, berkali-kali cakap atau panggil buat tidak tahu sahaja. Suamij uga degil, cakap perkara sama berulang kali, buat sakit hati isteri. Isteri juga sama. Semua degil-degil. Sebab dalam biliknya ada tandas. Punyanya malas orang kita, kalau nak ke bilik air, tak perlu jauh-jauh,di sebelah katilnya sudah ada bilik air.

Nampaknya orang Islam nak ikut stail orang Barat. Mereka nak jadikan rumah mereka macam hotel. Dalam bilik hotel ada tandas, jadi orang Islam yang membina mahligai mereka pun mahu buat macam itu - ada jamban dalam bilik.

Orang dulu, kalau bina tandas, mereka cari tempat jauh-jauh dari rumah. 'Bank kecil' ini memang berasingan daripada rumah mereka. Tetapi kini, orang bukan saja membina tandas dalam bilik, malah ada melengkapkan tandas mereka sebegitu hebat seolah-olah macam tempat tidur!


- Moral of the storey.... SENTIASA LAH TUTUP PINTU BILIK AIR ANDA... (dalam erti kata lain agar syaitan2 tu tak berkeliarran dalam bilik tidur anda)....... Itu adalah yang terbaik...

Tuesday, August 19, 2008

Bunyi Bising Tourett

Salam.
Semasa Aku membaca artikel ini Aku teringat satu perkara yang Aku alami di sekolah di awal penglibatan Ku sebagai warga PK. Maklumlah pada waktu itu Aku sedikit rabun mengenai bagaimana keadaan kelas pendidikan khas ini dan juga warganya. Aku cuma memerhati bagaiman guru - guru senior dan berpengalaman itu mengajar dan melayani murid - murid mereka kerana pada waktu itu sebenarnya Aku pun tak tahu apa yang Aku tak tahu. Memerhati adalah cara Aku mengenal mereka.
Dalam 'pemerhatian' Aku ketika itu terdapat beberapa persoalan yang timbul dalam pemikiran Aku. Ada yang dapat dijawab oleh guru-guru tersebut dan sebaliknya, ada yang Aku jawab dengan penaakulan, pengalaman serta pembacaan Ku sendiri dan ada yang baru kini Aku dapat jawapannya! Antaranya ialah bunyi bising yang sering dilakukan oleh beberapa orang murid kami. Murid ini tidak mampu melakukan apa - apa perkara (yang lebih kepada kemahiran akademik) selain daripada menghasilkan bunyi bising yang mebingitkan. Dia juga tidak berupaya berkomunikasi atau membunyikan sebarang perkataan yang difahami. Dan perkara ini menimbulkan ketidakselesaan dikalangan rakannya mahupun guru itu sendiri.
Artikel ini banyak membantu saya memahami murid seperti ini dan tak marah - marah lagi.....hehheheheheheh.....

Oleh FATIMI NADIAH ZAINUDEEN
fatiminadiah.zainudeen@kosmo.com.my

Besar kemungkinan bunyi bising yang dilakukan oleh anak anda adalah tidak disengajakan. Sebaliknya ia berpunca daripada Sindrom Tourett yang dapat dikelaskan sebagai gangguan mental.
ANAK bongsu pasangan Sulaiman dan Mariah, Suhaimi, 9, sering dimarahi teman sepermainan. Malah guru di sekolahnya juga perlu memberi arahan yang berulang agar Suhaimi diam ketika sesi pembelajaran berlangsung.
Kata mereka, Suhaimi suka buat bising. Normal secara fizikal, Suhaimi bagaimanapun sering menghasilkan bunyi yang pelik dan kadangkala menjengkelkan seperti mendengus berulang kali.
Namun mereka tidak tahu, malah ibu bapa Suhaimi juga tidak menyedari, bahawa Suhaimi tidak melakukannya dengan sengaja. Sebaliknya apa yang berlaku adalah di luar kawalan Suhaimi.
Menurut Pakar Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja di Jabatan Psikiatri, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Wan Salwina Wan Ismail, sindrom ini berkait rapat dengan gangguan pada otak. Ia dikenal pasti sebagai Sindrom Tourett (ST).

CERITA LANJUT:....
http://www.kosmo.com.my/kosmo/content.asp?y=2008&dt=0817&pub=Kosmo&sec=Kesihatan&pg=ke_01.htm

Rekreasi dan Pend. Jasmani Suaian

Pendidikan Jasmani Suaian

Definisi dan Konsep

 • Murid PK memerlukan pendekatan berbeza mengikut kemampuan mereka.
 • Peluang sama dengan rakan sebaya yang lain.
 • Fasiliti yang sesuai dengan keadaan mereka.

Kepentingan

 • Dapat meningkatkan aspek kehidupan murid PK :- perkembangan diri yg lebih baik ke arah kedewasaan yang mantap.
 • Program Pend. Jasmani yg teratur dapat memberi sumbangan kepada kesesuaian pertumbuhan jasmani hinggah akhir hayat.
 • PJK tempat murid2 ini meluahkan / mengekspresikan emosi.
 • Menggalakkan perasaan harga diri serta menimbulkan imej diri positif.

Perancangan

 • Penyertaan murid PK dan juga pengubahsuain yang sesuai dengan keperluan murid PK.

Perlaksanaan

 • Mengikut kebolehan, keperluan dan tahap mana yang bersesuaian dengan persekitaran yg melibatkan aktiviti fizikal.
 • Faktor2 yg boleh diambil kira dalam membina penyesuaian kanak2 kurang upaya:-

  Menggunakan semua pancaindera.

 • Teknik meransang sistem pancaindera.

 • Terangkan secara verbal dan demo.

 • Terangkan secara verbal, sentuh atau gerakkan anggota badan murid PK.


 • 1.4.2 Gunakan Analisa Tugasan

. Format 'task analysis' perlu dipraktikkan

. Mulakan dengan pergerakkan pertama yang diperlukan dan aktiviti

. Beri klu yang membolehkan murid2 PK meneruskan aktiviti.


 • 1.4.3 Uahsuai bahan

  . Yang perlu dan sesuai.

  . Bina sempadan kawasan

  . Ubah halangan2 yg ada utk pergerakkan yg selesa.


  1.4.4 Tempat

  . Sesuai ikut keupayaan

  . Kawasan selamat.

  . Adil semasa pertukaran atau pemilihan tempat.


  1.4.5 Masa Penglibatan

  . Suaikan masa dengan keupayaan.

  . Beri rehat.


  1.4.6 Ubahsuai peraturan

  .peraturan boleh ditukar

  . Cth boleh berjalan wpun sepatutnya perlu berlari. Boleh menggunakan satu tangan dll.


  1.4.7 Ubahsuai peralatan

  1.4.8 Beli alatan keperluan khas

  1.4.9 Mengawasi Keperluan perubatan

  1.4.10 Mengubah suai cara pengajaran.


  1.5 Garis Panduan

  1.5.1 fokus kepada kemahiran yang perlu dibina

  1.5.2 Hubungkait aktiviti latihan fizikal ini dgn acara semasa sekolah.

  1.5.3 Sediakan perancangan mengikut kesesuaian individu.


  TAJUK 2: AKTIVITI REKREASI

  2.1 Perkhemahan

 • Aktiviti luar yn memberi byk penegtahuan latihan dan pengalaman kpd seseorg. Merupakan penerokaan yang dialami seacara lansung oleh para peserta.
 • Mestilah dilaksanakan melalui beberapa prosedur dan perancangan teliti :- penyusunan aktiviti, logistik, pengangkutan, keselamatan, kebajikan dll.


  2.1.1 Tujuan Perkhemahan

 1. Memberi latihan kecekapan pancaindera
 2. Memberi pengalaman baru
 3. Menikmati keindahan alam
 4. Melatih semangat tabah dan sabar menghadapi kesusahan
 5. Mempraktikkan sistem sekawan
 6. Menanam dan menyburkan kegemaran


  2.1.2 Kaedah Perkhemahan

 7. Penerangan / Taklimat
 8. Simulasi dan tunjuk ajar cara (Demo)
 9. Perbincangan antara sekawan/sepasukan
 10. Persembahan
 11. Membuat laporan


  2.1.3 Pemilihan Tapak Perkhemahan

 12. Mudah mendapatkan bekalan air dan kayu
 13. Mudah dihubungi dengan kenderaan
 14. Mudah mendapat bekalan makanan
 15. Kawasan yang bersih dan selamat
 16. Hampir dengan penempatan dan mudah mendapat bantuan
 17. Kawasan yang bercerun landai


  2.1.4 Surat - menyurat / Borang Berkaitan

 18. Surat kebenaran daripada JPN
 19. Surat kebenaran ibubapa murid
 20. Surat kebenaran ketua Kampung/penghulu
 21. Surat meminta polis meronda dan mengawal kawasan kem
 22. Surat kepada jurulatih/fasilitator
 23. Surat jemputan kepada tetamu khas
 24. Surat ucapan terima kasih/penghargaan
 25. Borang kesihatan
 26. Borang aduan


  2.1.5 Akhir Perkhemahan

 27. Tempat perkhemahan dibersihkan
 28. Jika menggunakan bangunan org, eloklah memangil tuan punya utk melihat sebelum keluar
 29. Pastikan murid - murid khas pulang ke pangkuan ibubapa
 30. Surat terima kasih kepada orang luar.  2.2 Berkuda

  2.2.1 Objektif Menunggang Kuda

 • Menanam sifat yakin diri dan keberanian. Disiplin dan membentuk imej.
 • Pendedahan kpd kehidupan luar. Boleh berinteraksi dgn masyarakat luar.
 • Tanam sikap tanggungjawab dan menghormati.

  2.2.2 keperluan Program Berkuda

 • Membantu membentuk pergerakkan dan kekuatan anggota.

  2.2.3 Bagaimana Program ini dijalankan

 • Perkenalkan apa itu kuda. Ajar mendekati kuda dan tempat2 yang selamat berdiri dekat dgn kuda.
 • Mengenali peralatan asas seperti pengekang, ladam, tali kekang, pelana, lilitan dan rakap.
 • Cara - cara menaiki kuda dgn selamat. Bawa murid keliling arena utk memahami rentak pergerakkan kuda.
 • Cara turun dari kuda dgn selamat.


  2.3 Berenang

 • Kawasan paling dalam 1 meter.


  2.3.1 Objektif

 • wujud kerjasama dan hidroterapi
 • Peluang sama dgn murid yg normal


  2.3.2 Panduan Keselamatan

 • Ketidakuapayaan Fizikal
 • Ketidakupayaan Intelektual

MODUL 1/3 Unit 1/2 Psikologi Pendidikan

TEORI PEMBELAJARAN

KONSEP PSIKOLOGI DAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN

Konsep Psikologi.

 • KAJIAN SAINTIFIK TINGKAH LAKU MANUSIA DAN PROSES MENTAL
 • Whittaber William (1960) = Kajian saintifik tingkah laku dan aktiviti manusia.
 • Baron (1989) = Kajian saintifik tingkah laku manusia dan proses mental
 • Cambridge International Dict. = kajian saintifik mengenai cara manusia berfikir dan pengaruhnya terhadap tingkah laku atau pengaruh peribadi individu terhadap tingkah lakunya.


KONSEP PENDIDIKAN

 • Dewey : proses memperbaiki keadaan manusia.
 • Milton : Pendidikan menyeluruh membolehkan seseorg bertindak secara adil, terlatih dan bertimbangrasa dalam tugasan.
 • Langford: aktiviti yg mempunyai matlamat yg prktikal dan berbeza dari aktiviti yg mempunyai matlamat berdasarkan teori.
 • SATU PROSES LATIHAN DAN AKTIVITI UTK MEMBENTUK TINGKAH LAKU.
 • Pendapat Pendidik secara umum:
 • I - Bentuk persekolahan formal - aktiviti p&p dirancang oleh pakar
 • Ii - Proses perkembangan - Mental, fizikal, sosial dan emosi.
 • Iii - Proses berterusan - Peluang belajar sepanjang hayat
 • Iv - Proses bersepadu dan mencapai matlamat.


KEPENTINGAN PENDIDIKAN PSIKOLOGI

 • Menggambarkan, menerangkan, mengawal dan meramal tingkah laku
 • Sbg panduan penyediaan PnP
 • Tahu hubungan psikologi dan pendidikan
 • Dapat Memahami perkembangan murid
 • Dapat mengaplikasikannya dalam proses PnP.FITRAH MANUSIA

Prinsip Pertumbuhan dan Perkembangan

U - Berlaku daripada umum kepada khusus.

R - Menunjukkan peningkatan kerumitan

B - Berlaku pada kadar yang berbeza

T- Mengikut tertib

A - Berlaku secara beransur - ansur

Konsep Pertumbuhan dan Perkembangan.

Pertumbuhan.

 • Perubahan Kualitatif - -boleh ukur
 • Perubahan fizikal.


  Perkembangan

 • Perubahan Kuantitatif dan kualitatif
 • Berlaku secara berterusan kepada manusia.

  Teori PerKembangan

 • Teori Kematangan Gesell
 • Perkembangan berlaku secara dalaman


  Faktor2 Mempengaruhi Perkembangan

 1. Kontrevesi baka dan persekitaran
 • Baka: perkemb. Diwarisi sejak lahir
 • Persekitaran - pengalaman sejak lahir


TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF PIAGET

- terdapat 4 tahap perkembangan


 1. Deria Motor
 2. Pra Operasi
 3. Operasi Konkrit
 4. Operasi Formal • Konsep Teori Piaget
 • Organisasi

  Proses berterusan menyusun maklumat dan pengalaman ke sistem atau kategori.

 • Adaptasi
  • Menyesuaikan diri dgn dua cara

r asimilorsi

\ akomodasi

 • Equblirasi : Proses penyesuaian.


TEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSON

 • Perkembangan individu berlaku pd bbrp peringkat dgn matlamat, kebimbangan, pencapaian dan bahaya.


Peringkat

Anggran umur

Ciri - ciri

Kepercayaan VS ketidak percayaan

0 - 1 1/2 tahun

 • Bayi menjalankan hubungan kasih sayang dan kepercayaan kepada pengasuh atau membentuk perasaan tidak percaya.

Autonomi VS malu/ ragu

1 1/2 tahun - 3 tahun

 • Kanak2 mengerah tenaganya utk perkembangan fizikal.
 • Boleh belajar mengawal tetapi mungkin membentuk perasaan malu atau ragu jika tidak diuruskan.

Inisiatif VS Perasaan Bersalah

3 - 6 thn

 • Kanak - kanak menjadi lebih mendesak tetapi bila melampau akan menimbulkan persaan bersalah.

Ketekunan Vs rendah diri

6 - 12 tahun

 • Mesti manghadapi pembelajaran baru atau terpaksa menghadapi perasaan rendah diri.

Indentiti VS kekeliruan Identiti

12 - 18 thn

 • Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam kerjaya, peranan jantina, politidk dan agama.

Kerapatan VS Pengasingan

18 - 35 thn

 • Dewasa membina hubungan atau terasing

Generativiti VS Pemusatan Kendiri

35 - 60 thn

 • Stp jalan itk memuaskan hati dan menyokon generasi akan datang

Kesepaduan VS putus asa

60 - akhir hayat

 • Perasaan diterima oleh masyarakat atau kepuasan


TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS

TEORI PEMEBELAJARAN KOGNITIF

 • Pembelajaran berdasrkan persekitaran

TEORI PEMEBELAJARAN SOSIAL

Pelaziman Klasik (PAVLOV)

 • Ransangan baru timbul bersama dengan ransangan tak terlazim

  TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK

 • Abraham Maslow dan Carl Rogers
 • Murid bermoivasi secara semulajadi utk belajar dgn syarat pengalaman pengalaman pndidikan adalah bermakna.


Pelaziman

Pelaziman Operan (Skinner)

 • Ransangan dgn ganjaran

TEORI KONSTRUKTISME

 • ilmu yg dibina adalah berdasarkan kepada interaksi sosial, alat budaya dan aktiviti yg membentuk pembinaaan dan pembelajaran individu.

Tuesday, August 12, 2008

Modul 3/3 Unit 7/9: Rekreasi dan PJK

Tajuk 1: PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
1.1 Definisi dan Konsep
· Murid PK memerlukan pendekatan berbeza mengikut kemampuan mereka.
· Peluang sama dengan rakan sebaya yang lain.
· Fasiliti yang sesuai dengan keadaan mereka.
1.2 Kepentingan
· Dapat meningkatkan aspek kehidupan murid PK :- perkembangan diri yg lebih baik ke arah kedewasaan yang mantap.
· Program Pend. Jasmani yg teratur dapat memberi sumbangan kepada kesesuaian pertumbuhan jasmani hinggah akhir hayat.
· PJK tempat murid2 ini meluahkan / mengekspresikan emosi.
· Menggalakkan perasaan harga diri serta menimbulkan imej diri positif.

1.3 Perancangan
· Penyertaan murid PK dan juga pengubahsuain yang sesuai dengan keperluan murid PK.

1.4 Perlaksanaan
· Mengikut kebolehan, keperluan dan tahap mana yang bersesuaian dengan persekitaran yg melibatkan aktiviti fizikal.
· Faktor2 yg boleh diambil kira dalam membina penyesuaian kanak2 kurang upaya:-

1.4.1 Menggunakan semua pancaindera.
. Teknik meransang sistem pancaindera.
. Terangkan secara verbal dan demo.
. Terangkan secara verbal, sentuh atau gerakkan anggota badan murid PK.

1.4.2 Gunakan Analisa Tugasan
. Format 'task analysis' perlu dipraktikkan
. Mulakan dengan pergerakkan pertama yang diperlukan dan aktiviti
. Beri klu yang membolehkan murid2 PK meneruskan aktiviti.

1.4.3 Uahsuai bahan
. Yang perlu dan sesuai.
. Bina sempadan kawasan
. Ubah halangan2 yg ada utk pergerakkan yg selesa.

1.4.4 Tempat
. Sesuai ikut keupayaan
. Kawasan selamat.
. Adil semasa pertukaran atau pemilihan tempat.

1.4.5 Masa Penglibatan
. Suaikan masa dengan keupayaan.
. Beri rehat.

1.4.6 Ubahsuai peraturan
.peraturan boleh ditukar
. Cth boleh berjalan wpun sepatutnya perlu berlari. Boleh menggunakan satu tangan dll.

1.4.7 Ubahsuai peralatan
1.4.8 Beli alatan keperluan khas
1.4.9 Mengawasi Keperluan perubatan
1.4.10 Mengubah suai cara pengajaran.

1.5 Garis Panduan
1.5.1 fokus kepada kemahiran yang perlu dibina
1.5.2 Hubungkait aktiviti latihan fizikal ini dgn acara semasa sekolah.
1.5.3 Sediakan perancangan mengikut kesesuaian individu.

TAJUK 2: AKTIVITI REKREASI
2.1 Perkhemahan

· Aktiviti luar yn memberi byk penegtahuan latihan dan pengalaman kpd seseorg. Merupakan penerokaan yang dialami seacara lansung oleh para peserta.
· Mestilah dilaksanakan melalui beberapa prosedur dan perancangan teliti :- penyusunan aktiviti, logistik, pengangkutan, keselamatan, kebajikan dll.

2.1.1 Tujuan Perkhemahan
1. Memberi latihan kecekapan pancaindera
2. Memberi pengalaman baru
3. Menikmati keindahan alam
4. Melatih semangat tabah dan sabar menghadapi kesusahan
5. Mempraktikkan sistem sekawan
6. Menanam dan menyburkan kegemaran

2.1.2 Kaedah Perkhemahan
1. Penerangan / Taklimat
2. Simulasi dan tunjuk ajar cara (Demo)
3. Perbincangan antara sekawan/sepasukan
4. Persembahan
5. Membuat laporan

2.1.3 Pemilihan Tapak Perkhemahan

1. Mudah mendapatkan bekalan air dan kayu
2. Mudah dihubungi dengan kenderaan
3. Mudah mendapat bekalan makanan
4. Kawasan yang bersih dan selamat
5. Hampir dengan penempatan dan mudah mendapat bantuan
6. Kawasan yang bercerun landai

2.1.4 Surat - menyurat / Borang Berkaitan
1. Surat kebenaran daripada JPN
2. Surat kebenaran ibubapa murid
3. Surat kebenaran ketua Kampung/penghulu
4. Surat meminta polis meronda dan mengawal kawasan kem
5. Surat kepada jurulatih/fasilitator
6. Surat jemputan kepada tetamu khas
7. Surat ucapan terima kasih/penghargaan
8. Borang kesihatan
9. Borang aduan


2.1.5 Akhir Perkhemahan
1. Tempat perkhemahan dibersihkan
2. Jika menggunakan bangunan org, eloklah memangil tuan punya utk melihat sebelum keluar
3. Pastikan murid - murid khas pulang ke pangkuan ibubapa
4. Surat terima kasih kepada orang luar.

2.2 Berkuda
2.2.1 Objektif Menunggang Kuda
· Menanam sifat yakin diri dan keberanian. Disiplin dan membentuk imej.
· Pendedahan kpd kehidupan luar. Boleh berinteraksi dgn masyarakat luar.
· Tanam sikap tanggungjawab dan menghormati.

2.2.2 keperluan Program Berkuda
· Membantu membentuk pergerakkan dan kekuatan anggota.

2.2.3 Bagaimana Program ini dijalankan
· Perkenalkan apa itu kuda. Ajar mendekati kuda dan tempat2 yang selamat berdiri dekat dgn kuda.
· Mengenali peralatan asas seperti pengekang, ladam, tali kekang, pelana, lilitan dan rakap.
· Cara - cara menaiki kuda dgn selamat. Bawa murid keliling arena utk memahami rentak pergerakkan kuda.
· Cara turun dari kuda dgn selamat.

2.3 Berenang
· Kawasan paling dalam 1 meter.

2.3.1 Objektif
· wujud kerjasama dan hidroterapi
· Peluang sama dgn murid yg normal

2.3.2 Panduan Keselamatan
· Ketidakuapayaan Fizikal
· Ketidakupayaan Intelektual

Jom Jual.080808

Posted by Picasa
Musim menuai dah tiba! Tuai sayur kangkung... memandang keadaan yang tidak mengizinkan untuk melibatkan semua murid ini menikmati musim ini, kami hanya memilih bebberapa orang murid dan hanya tiga orang murid iaitu Darlene, Shasa dan CT Khadijah selaku penjual sayur. Nampakknya mereka seronok melaksanakan jual - menjual ini walaupun tiba - tiba pula tidak bersuara apabila berhadapan dengan guru - guru perdana. Mungkin mereka agak tidak biasa dengan guru selain selain daripada guru - guru mereka sendiri.
Proses ini bermula dengan memetik sayur kangkung -------> membersihkan sayur -------> menimbang berat -----> mengikat ------> melabelkan harga (RM0.50 seikat) -----> JUAL -----> Mengira Pendapatan! RM 3.50 -----> Gaji ? Belum dapat...

Kebun#2

Posted by Picasa

40808... Tak sabar lagi menunggu musim menuai...

I'tikad teruji

Assalamualaikum wbt. Yang membuatkan kita jatuh cinta bukan pada parasnya, bukan pada gemalai suaranya.  Andai cinta itu jatuh pa...