Saturday, November 22, 2008Dalam sistem kurikulum pendidikan khas, kita hanya fokus kepada membantu mempertingkatkan kemahiran akademik kanak - kanak LD ini berbanding dengan kemahiran atau kecekapan sosial mereka. Hakikat yang perlu diterima ialah kejayaan kanak - kanak LD ini banyak bergantung kepada keterbukaan mereka dalam kecekapan sosial berbanding kebolehan akademik mereka. Namun apa yang berlaku kini adalah sebaliknya. Kanak - kanak LD ini selalunya berada terkebelakang dalam pembangunan sosialnya berbanding rakan sebayanya.
Kanak - kanak LD ini cenderung kurang memliki kemahiran sosial dalam interaksi sosial dan mengalami masalah kesukaran mencipta dan mengekalkan hubungan rakan sebaya yang baik. Di yang mana, mereka cenderung untuk kurang diterima oleh rakan sebaya memandangkan mereka ini selalunya kaku dan silap tafsir terhadap klu sosial selain interaksi mereka ada saja yang tak kena. Oleh itu, adalah perlu untuk mendidik kanak - kanak ini dengan kemahiran sosial yang sesuai demi untuk memudahkan mereka di terima dan berinteraksi dengan rakan sebaya.
Kemahiran sosial melibatkan interaksi harian seperti perkongsian, mengikut giliran dan membiarkan orang lain bercakap tanpa menyampuk. Selain daripada itu, interaksi sosial juga melibatkan bagaimana kita menghadapi kawalan diri seperti pengurusan kemarahan.
Menurut Anthony Kane (2008), terdapat tiga faktor defisit dalam kemahiran sosial kanak - kanak LD ini iaitu:-
Defisit Kognitif : Kanak - kanak yang mengalami kecelaruan proses bahasa atau daya intelektual rendah dan cenderung mengalami kesukaran dalam perkembangan sosial.
Kecelaruan Pembelajaran yang kompleks atau teruk.
Hyperaktif
: Kanak - kanak dengan ADHD @ kawalan impuls yang lemah cenderung mengalami masalah sebutan.
Menurut Anthony Kane juga, kanak - kanak perempuan lebih mengalamai masalah pengubahsuaian sosial berbanding kanak - kanak lelaki.


Autopasi Sosial
Apa yang perlu dilakukan oleh pihak ibubapa ialah ibubapa perlu mengambil tindakan yang sesegara mungkin untuk membantu anak mereka dari segi pembangunan kemahiran sosial ini. Perkembangan kemahiran sosial kanak - kanak ini bukanlah sesuatu yang sukar dilakukan tetapi ianya perlu diselesaikan kerana ianya akan mempengaruhi keberjayaan anak - anak ini dalam hidup mereka. Anthony Kane telah membangunkan dan menyarankan cara yang paling mudah untuk membantu kanak - kanak ini belajar untuk mempertingkatkan kebolehan sosial mereka. Pendekatan tersebut dikenali sebagai autopasi sosial yang mana strategi ini membantu anak - anak tersebut memperbaiki kemahiran sosial mereka dengan menganalisis kesilapan sosial mereka dan dengan merancang strategi alternatif. Proses ini dikatakan efektif secara praktikalnya dalam membantu anak anda melihat punca-kesan sesuatu hubungan diantara tingkah laku sosialnya dan reaksi orang lain.

Apa yang perlu anda lakukan
Setelah anak anda melakukan kesalahan sosial (error relationship) anda perlu berbincang dengan anak anda tentang apa yang berlaku. Matlamat utama anda ialah menngajar anak anda untuk:-
1. Mengenalpasti kesalahan
2. Menentukan siapa yang disakiti dengan kesalahan tersebut.
3. Mencari jalan untuk membetulkan kesalahan
4. Membina perancangan alternatif untuk mencegah kesalahan berlaku sekali lagi.
Perhatian, Autopasi Sosial bukanlah satu dendaan. Ianya merupakan strategi sokongan dan konstruktif dalam penyelesaian masalah.

Tindakan dalam Sosial Autopasi
Sekiranya anak anda mempunyai rakan dan mereka berebut dan rakannya kembali kerumah dengan kesedihan, apa yang perlu kita lakukan ialah;
1. Kenalpasti kesalahan:
Pertengkaran berpunca daripada alat permainan.

2. Menentukan siapa yang disakiti akibat kesalahan tersebut:
Rakan anak anda mungkin disakiti kerana yang pulang dengan rasa sedih, tetapi anak anda juga terasa disakiti kerana rakannya tidak mahu bermain dengannya lagi.

3. Memilih bagaimana untuk membetulkan kesalahan:

Anak anda perlu menghubungi rakan lain dan cuba membina hubungan rakan baru. Anda perlu mencadangkan untuk memberikan rakan yang lain layanan yang baik bagi membantu melembutkan semula perasaan yang disakiti.


4. Membina rancangan alternatif untuk mencegah kesalahan berlaku lagi:
Apa yang anak anda perlu lakukan pada masa akan datang? Dia boleh memilih untuk berkongsi alat permainan. Jika tidak mahu berkongsi, dia boleh memilih untuk tidak bermain dengan alat permainan tersebut sekiranya ada rakannya pada masa itu.

Pendekatan ini boleh dilakukan ketika mana anak kita telah melakukan satu - satu kesalahan dalam interaksi mereka dengan rakan sebaya. Ibubapa boleh membantu dengan menganalisis dan mempertingkatkan kesalahan tingkah - laku mereka. Kelebihan menggunakan pendekatan ini ialah ianya fokus kepada tiga perkara penting yang diperlukan bagi kanak - kanak berkeperluan khas dalam pertumbuhan dan pembelajaran mereka. Perkara - perkara tersebut termasuklah :-
a. Pengulangan
b. Maklum balas segera
c. Pengukuhan positif
Namun terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil kira dalam mengaplikasikan pendekatan Autopasi Sosial ini terhadap anak anda.
1. Autopasi Sosial bermakna strategi sokongan dan konstruktif dalam mendidik kemahiran sosial anak. Ianya bukan bermaksud ia ditadbir sebagai hukuman.
2. Autopasi Sosial merupakan teknik penyelesaian masalah. Ianya tidak seharusnya menjadi pengalaman negetif kepada anak anda.
3. Autopasi Sosial merupakan peluang anak anda untuk terlibat secara aktif dalam proses perkembangan dirinya sendiri. Ini memerlukan input dan pemahamannya dan ianya perlu arahan bukannya kawalan anda.
4. Autopasi Sosial boleh dilakukan oleh golongan dewasa keatas kehidupan kanak - kanaknya. Anda perlu mendapatkan orang dewasa yang lain dalam kehidupan kanak - kanak anda terlibat dalam proses ini.
5. Autopasi Sosial adalah efektif apabila dilaksanakan segera selepas satu - satu kesalahan / kejayaan itu. Harus dingat bahawa pembelajaran yang paling baik bagi kanak - kanak ialah apablla diberi maklum balas segera.
6. Autopasi Sosial perlu dilakukan dengan cara one-to-one. Tindakan ini lebih efektif bagi pembelajaran kanak - kanak dan membantu mengelakkan anak anak anda rasa malu.

Refference:
(Anthony Kane, MD )http://addadhdadvances.com/socialautopsy.html

1 comment

chentai che'gu said...

nk input byk3... =)

April 1, 2010 at 1:47 AM

Iklan......

Amazing Autistic

 


Blogger Template By LawnyDesigns