Friday, June 7, 2019

I'tikad teruji


Assalamualaikum wbt.

Yang membuatkan kita jatuh cinta bukan pada parasnya, bukan pada gemalai suaranya. 
Andai cinta itu jatuh pada parasnya, akan dia lenyap seuasai usia
Andai cinta itu jatuh pada gemalainya, akan dia tahu bila marah
Yang diidamkan kekuatan ketika jahil lalu berjuang baik
Yang  disegani kekuatan ketika jatuh dan bangkit semula

Usai menghabiskan novel ini, aku bangga punya rezeki membeli dan punya kesempatan membacanya. Mencari kekuatan diri ketika berhempas ujian kognitif menyiapkan tugasan- tugasan semester ke dua. 

Alena, aku jauh sekali dengan kau. Untuk menyiapkan tugasan ini pun aku hampir menyalahkan diri 'apa benar aku ini semakin tumpul,' Baru ujian master... heeee

Ibrah daripada kisah Alena, 
Kita datang dari yang terbaik daripada kalangan yang sederhana (tidak genius, tidak bodoh). Berusaha bukan menjadi yang terbaik namun melakukan sehabis baik.   Ya, agak perit juga kerana nasib orang tidak sama. Paling penting menjaga pada siapa kita berkawan dan berkata. 

Terima Kasih Alena.

Sungguh! yang bikin kita jatuh cinta bukan pada parasnya. Pada krikital fikirannya, pada kekuatan jiwanya, pada buku yang dibacanya. Perempuan pandai bukan untuk menyaingi lelaki. Perempuan pandai untuk melawan lelaki jahat.

#dendangperantau
#belajarselepas10tahunkerja
#strugglesisreal
#ukm2018/2020
#kawanbicarakritissukardidapat

Thursday, April 11, 2019

Cara mengajar anak berkeperluan khasKita terjemah apa di dalam 'otak'nya ke dalam kepingan kertas yang lebih kecil.

# Carrot, onion, chili, cucumber mereke kenal πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚

Aktiviti ini setelah perkenal sayuran yang sebenar. 
Minta di rumah juga ibubapa perkenalkan. 
Suruh makan. Grrrrrr picky eater atau memang masalah sensory.

# Dulu, memang saya 'berperang' dgn anak2 paksa mereka makan menu di sek. Sekarang, rasa saya fikir ibubapa level 'educated' dan celik google. Mereka tahu namun belum mahu/ sedar akan kepentingan kepelbagaian makanan. Memilih makanan bukan alasan. Kuasa dan energi saya tidak seperti dulu lagi. Membebel πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜«πŸ˜ƒπŸ˜‚πŸ˜­πŸ€£πŸ›΅πŸ˜£πŸ—£πŸ—£πŸ—£


Saturday, February 16, 2019

Penulisan Kisah Hidup

Caring for children with special needs requires a special heart and earns a special reward. 
May the Almighty bless you in a special way!
#MuftiMenkfb2014ISU PENDIDIKAN KHAS: ULASAN JURNAL

CABARAN YANG DIHADAPI GOLONGAN KURANG UPAYA (OKU) 
DALAM DUNIA PEKERJAAN (Ta & Leng 2013).

            Alam pekerjaan adalah fasa seterusnya dalam fasa- fasa kehidupan kebanyakkan manusia dan ini termasuklah bagi golongan Orang Kurang Upaya (OKU). Sepertimana orang lain, mereka juga ahli masyarakat yang perlu suvive dan tidak bergantung harap penuh dengan orang lain. Berdasarkan Akta OKU 2008, OKU adalah mereka yang kurang upaya kekal, kurang upaya fizikal, mental, intelektual atau kecacatan sensoi; yang akan menghadapi pelbagai limitasi dalam interaksi dan penglibatan dalam masyarakat. Perkara ini bukan bermakna OKU tidak mampu menyara kehidupan atau memberi manfaat kepada masyarakat. Sejajar dengan Malaysia yang semakin maju, adalah menjadi harapan bahawa fasiliti akses OKU terutama dalam peluang pekerjaan semakin membaik dan boleh dibanggakan. Kajian lepas membuktikan bahawa diskriminasi terhadap golongan OKU di mana- mana negara masih berlaku di mana, kajian membuktikan bahawa golongan OKU masih dipandang negetif (Barnes, 1992; Jayasooria et al, 1997; Gouvier et al, 2003; Haq, 2003; Brown et al, 2009). Streotaip negetif seperti OKU sebagai balasan dalam sesetengah budaya juga menyumbang kepada diskriminasi terhadap OKU dalam pekerjaan.
            Pengangkutan dan mobiliti ke tempat kerja adalah cabaran yang dihadapi oleh golongan OKU (Ta & Leng 2013). Dua isu ini, tidak dibangunkan seiring dengan Akta OKU 2008 di mana fasiliti pengangkutan awam di Malaysia kurang mesra OKU dan ini merumitkan aksessebiliti OKU ke tempat kerja. Walaupun pihak majikan telah menyediakan kenderaan di tempat kerja, namun OKU masih memerlukan pengangkutan ke tempat kerja dan inilah yang menjadi kekangan apabila pengangkutan awam tidak menyediakan akses yang sempurna.  Begitu juga dalam penyediaan akses dalam bangunan, sungguh pun dalam Uniform Building By-Laws menetapkan spesifikasi dalam pembinaan bangunan harus menyediakan kemudahan akses OKU, realitinya adalah sebaliknya. Masih banyak premis yang tidak menyediakan akses OKU atau menyediakannya namun tidak mengikut spesifikasi sebenar dan ini mmeberi kesan kepada mobility di tempat kerja dan seterusnya prestasi kerja mereka. Isu peluang pendidikan dan penyediaan latihan kemahiran yang terhad kepada golongan OKU juga menyumbang kepada

cabaran OKU memperolehi pekerjaan dan pendapatan sendiri. Kajian Ta & Leng, 2013 membuktikan bahawa majoriti golongan OKU ini merasakan mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik jika diberi peluang. OKU Bermasalah Pembelajaran merupakan OKU yang tertinggi tidak memperolehi pekerjaan iaitu 53.5% dan faktornya ialah kelayakkan pendidikan rendah dan tidak berupaya berdikari. Kajian menyatakan kebanyakkan OKU berkerja bersama Badan Bukan Kerajaan dan sukar ditemui di sektor professional seperti OKU Buta atau OKU Pendengaran.

            Bagi membantu menangani cabaran OKU dalam alam pekerjaan adalah dengan memahami keperluan OKU itu. Setiap OKU adalah berpotensi menjadi pekerja yang baik dan bertanggunjawab sekiranya kita memberi peluang dan menyediakan akses seperti mana yang termatub dalam Akta OKU 2018 dan polisi- polisi OKU yang telah diperkenalkan. Adalah tanggunjawab pembuat dasar dalam merancang dasar perlulah melibatkan setiap wakil OKU ini terlibat dalam perancangan. Masyarakat bertanggunjawab atas penguatkuasaan dasar dan seterusnya membuang persepsi negetif terhadap OKU terutama di sektor pekerjaan. 

ISU PENDIDIKAN KHAS: ULASAN JURNAL

HAK ORANG KURANG UPAYA (OKU) DAN PENYISIHAN SOSIAL DI MALAYSIA.
Rights of the People with Disabilities and Social Exclusion in Malaysia (Islam 2015)

Dalam kajian ini, pengkaji melihat perkembangan hak asasi OKU di Malaysia dalam konteks penyisian sosial di Malaysia. Perkembangan hak asasi OKU dalam amalan undang- undang dan polisi serta mengenal pasti jurang serta kelemahan dalam pelaksanaannya dalam realita kehidupan OKU di Malaysia. Menurut pengkaji, dapatan data pendaftaran OKU yang diperolehi semasa kajian ini dilakukan tidak menggambarkan bilangan sebenar OKU di Malaysia. Ini kerana, terdapat OKU mahupun keluarga OKU tidak mendarkan diri atau keluarga mereka. Polisi Malaysia itu sendiri tidak mewajibkan pendafataran OKU kepada yang berkenaan. Oleh itu, pendaftaran adalah berdasarkan kesukarelaan diri. Pengkaji juga menyatakan bahawa data bilangan OKU yang diperolehi tidak dikemaskini pihak sumber memandangkan data kematian OKU masih ada. Pengkaji percaya bilangan OKU Malaysia melebihi daripada bilangan yang diberikan berikutan populasi golongan tua semakin meningkat, peningkatan penyakit kronik dan peningkatan teknologi deteksi ketidak upayaan.
            Sungguhpun pelbagai usaha dan perbincangan terbuka dilaksanakan dalam menjaga kebajikan OKU di Malysia, pada kebanyakkannya perbincangan tersebut tidak melibatkan OKU itu sendiri dalam perbincangan apalagi dalam perancangan keperluan mereka. Perkara ini membuatkan OKU menghadapi pelbagai cabaran dalam keberlansungan kehidupan mereka kerana penyedia perkhidmatan tidak menyediakan perkhidmatan yang sesuai dengan keperluan. Pengkaji melihatkan Hak OKU di Malaysia dari sudut perkembangan undang- undang dan polisi. Sejarahnya, OKU dinafikan hak mereka dalam sektor perkejaan atau perkhidmatan lain, mereka hanya dikenali sebagai penerima derma dan kebajikan. Bagaimanapu  lewat tahun 90 an, OKU mula diambil berat dalam mana- mana perbincangan dan perancangan dan seterusnya hak OKU semakin diambil peduli. Ini disahkan dengan Kerajaan Malaysia terlibat dalam Konvensyen Hak OKU dan Konvensyen Biwako Millennium Framework.

Hak OKU di Malaysia: Perundangan dan Polisi
Akta OKU 2008 membuka lembaran baru kepada kebajikan dan hak OKU di Malaysia. Akta ini merangkumi merangkumi lima bab iaitu, Bab I: Aksessibiliti OKU, Bab II; Habilitasi dan Rehabilitasi, Bab 3; perkhidmatan kesihatan, Bab 4; Perlindungan terhadap OKU teruk, Bab 5; Keadaan Berisiko. Objektif Polisi Kebajikan Kebangsaan 1990 untuk mencipta masyarakat yang stabil dan selamat, berdikari, peluang sama rata, memupuk semangat membantu dan membina budaya prihatin. Sehubungan dengan itu, Polisi Sosial Kebangsaan 2003 menekankan untuk meningkatkan dan menjamin OKU menikmati hak sama rata dan terlibat penuh dalam masyarakat. Polisi OKU Kebangsaan 2007 bagi mencapai stabiliti dan integriti sosial, kesejahteraan masyarakat. Dengan itu, Pelan Tindakan Kebangsaan untuk OKU (2007- 2012) dibina bagi meningkatkan kesedaran dan membina sikap positif, persekitaran tanpa batas, pengangkutan mesra penggunaan, akses maklumat, perkhidmatan kesihatan, pemulihan, pendidikan, pekerjaan dan peningkatan gaji, perlindungan eksploitasi OKU, latihan, peluang peranan NGO dalam perancangan dan membuat keputusan.
Jika dilihat perkembangan dasar dan polisi yang dibina, pengkaji menyatakan ianya satu perkembangan positif dan memberi harapan positif kepada OKU. Malaysia telah menyiapkan platform yang betul dari segi dasar dan polisi hak asasi OKU di Malaysia dan seterunsya menepati perjanjian yang telah dipersetujui di peringkat antarabangsa. Bagaimanapun, pengkaji menyatakan ianya tidak seperti yang diharapkan. Pengkaji menyatakan berdasarkan sumber Mr. Maniam Sinnasamy, Pengurus Projek UNDP dan Projek Kerajaan Malaysia, keperluan OKU di Malaysia masih dilihat sebagai hal kebajikan semata di mana OKU sebagai ‘orang sakit’, ‘tidak normal’ atau ‘tanpa upaya’ dan mereka sekadar untuk dibantu dan tidak boleh akses kendiri. Sedangkan OKU boleh akses kendiri dengan penyediaan akses OKU yang betul.

Penyisihan Sosial dan Ketidak Upayaan di Malaysia
Pengkaji menyatakan kurangnya kajian lepas tentang penafian sosial terhadap OKU dalam kontek Malaysia berbanding peringkat global. Kajian lepas di peringkat global menyatakan kepentingan kajian lepas dalam mengenalpasti faktor penafian/ pengecualian sosial OKU dalam masyarakat. Berdasarkan contoh teoritikal dan praktikal dalam penafian sosial pengkaji merangkumkan bahawa terdapat tiga faktor penafian sosial di Malaysia. Pertama adalah faktor keluarga, keluarga yang tidak memperdulikan anak atau adik beradik atau keluarga OKU menjadikan OKU itu tidak mendapatkan haknya dan menikmati kehidupan sosial. Kedua faktor komuniti dan sosial, penulis menyatakan faktir ini penyumbang besar. OKU tidak terlibat dalam aktiviti bersama jiran, kawan dan jaringan sosial dan juga tidak menikmati kemudahan pengangkutan, rekreasi dan sukan. Masyarakat Malaysia masih prejudis terhadap OKU dengan stigma faktor sesorang itu jadi OKU. Faktor ketiga adalah faktor daripada pihak pihak berkuasa itu sendiri, kurang penyediaan fasiliti OKU, limitasi penyediaan perkhidmtan pendidikan, Perkhidmatan kesihatan yang tidak mesra OKU, majikan kurang kesedaran dan penguatkuasaan undang- undang yang lemah serta kurang koordinasi antara jabatan berkaitan.

Kesimpulannya pengkaji menyatakan bahawa Malaysia berjaya menyediakan akta dan polisi dalam menjaga hak OKU. Telah banyak polisi yang digubal bagi mencapai tujuan namun, ada kelompangan dalam pelaksanaan undang- undang dan polisi. Tidak banyak kajian lepas yang dilakukan dalam konteks pengecualian sosial ini dilakukan di Malaysia oleh itu fakta adalah kurang bagi menyokong bahawa Malaysia masih belum mencapai penerimaan OKU dalam bermasyarakat. Pengkaji mencadangkan bagi memahami mengapa OKU masih dipandang ‘orang tidak penting’ dalam masyarakat, kita perlulah mengambil berat bagaimana OKU dilihat oleh pihak pembuat polisi dan bagaimana pembuat polisi mengenal pasti mereka. Jika kita tidak merasakan OKU itu tidak memberi manfaat kepada kita, kita tidak akan peduli akan mereka apa lagi hak mereka. 

I'tikad teruji

Assalamualaikum wbt. Yang membuatkan kita jatuh cinta bukan pada parasnya, bukan pada gemalai suaranya.  Andai cinta itu jatuh pa...