Sunday, June 20, 2010Laporan Penilaian Murid Bermasalah Pembelajaran
Mata Pelajaran: Pendidikan Seni

Dahlia

Nama Murid:                                                                Tarikh : ......................

Nama Guru :

1. Pencapaian ( Peningkatan dalam perkembangan, kemajuan dan pemerhatian)
    ...........................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................


2. Pendekatan yang berkesan.
    ...........................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................


3. Aspek yang perlu dipertingkatkan.
     ...........................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................


4. Rumusan / Cadangan.
    ...........................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................
    ............................................................................................................................


5. Tandatangan Guru : .......................................................

***Sumber: Bahan Hand Out
*** SILA RUJUK KEPADA PENOLONG KANAN / PENYELARAS MASING - MASING UNTUK MENDAPATKA FORMAT RPI YANG TERBARU.
**** Semoga N3 ini dapat membantu kalian...

0 comments

Iklan......

Amazing Autistic

 


Blogger Template By LawnyDesigns