Tuesday, July 8, 2008

KEnaLI aUTisMA

Hiperaktif/melakukan kegiatan fizikal secara berlebihan atau malah tidak melakukan apapun (terlalu pendiam)

Tantrum - Suka mengamuk / memperlihatkan kesedihan tanpa alasan jelas.Kecekapan Motor Halus dan Motor Kasar yang tidak seimbang


Tidak berminat terhadap kaedah pengajaran biasa.


Menekuni satu - satu perkara seperti barang permainan dengan cara aneh dalam waktu lama.Echolalia (mengulangi kata atau kalimat, tidak berbahasa biasa)


Tidak suka dipeluk (disayang) atau menyayangi.


Tiada respon terhadap isyarat kata-kata; bersikap seperti orang tuli.


Kesulitan dalam mengutarakan keperluannya; suka menggunakan isyarat atau menunjuk dengan tangan daripada kata-kata


Lebih suka menyendiri; sifatnya suka menjauhkan diri


Keterikatan pada satu benda secara berlebihan


Menuntut hal yang sama; menentang perubahan atas hal-hal yang bersifat rutin.


Tidak pedulikan bahaya.


Sukar untuk bersosialisasi dengan kanak – kanak sebaya mereka.


Suka benda-benda yang berputar / memutarkan benda


Tertawa dan tergelak tanpa sebab.


Tiada atau jarang sekali dari segi kontak mata


Tidak peka kepada rasa sakit.

No comments:

ISU # 2 BERMAIN: INTERVENSI MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

BERMAIN: INTERVENSI MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK) Kebelakangan ini bermain sudah menjadi isu yang sering diperbincangan oleh pengamal per...