Sunday, September 19, 2010

Sudah menjadi harapan ibubapa untuk memastikan anak mereka boleh membaca seawal usia walau seusia 5 tahun sekalipun. Kerisauan mula timbul apabila anak-anak mereka belum boleh membaca apabila telah menamatkan pembelajaran d prasekolah dan adakalanya mereka mula  menyalakan pihak sekolah mahupun diri sendiri apabila merasakan usaha guru atau diri mereka mungkin tidak memenuhi keperluan pembelajaran anak-anak mereka.  

Ramai daripada kita masih kurang faham bahawa kanak-kanak diawal usia prasekolah juga boleh belajar melalui aktiviti bermain. Selain bidang akademik, pada usia kanak-kanak ini mereka juga perlukan perkembangan kemahiran komunikasi/interaksi, sosioemosi kognitif dan kemahiran motor. 

Bermain juga salah satu pembelajaran untuk kanak-kanak. Samada ia dipelajari secara lansung atau tidak lansung. Menurut Montessori, aktiviti  permaianan adalah nadi perkembangan kesihatan kanak-kanak mahupun dewasa. Menurut beliau lagi, 75% perkembangan otak berlaku ketika selepas kelahiran. Dalam proses ini, mempengaruhi perkembangan kemahiran motor halus-kasar, bahasa, sosial, personal, pengurusan emosi, kreativiti, penyelesiaan masalah dan juga keupayaan pembelajaran. 


Perkara yang paling penting adalah bermain boleh membantu kanak-kanak untuk lebih aktif, membuat pilihan dan amalan untuk pengukuhan kemahiran sedia ada. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang mengalami pengalaman yang mengandungi pelbagai kemahiran ( seni, muzik, bahasa, sains, matematik dan interaksi sosial) kerana ianya sangat penting untuk perkembangan intergrasi otak. 

0 comments

Iklan......

Amazing Autistic

 


Blogger Template By LawnyDesigns