Wednesday, November 10, 2010

ISI KANDUNGAN
Fail Meja

Bil.                                                      Perkara                                                   Muka Surat

1.               Maklumat Pegawai                                                                                      
2.               Senarai Tugas Pegawai                                                                             
3.               Visi Sekolah                                                                          
4.               Misi Sekolah                                                                                                 
5.               Visi Unit                                                                                                                     
6.               Misi Unit         
7.               Objektif Sekolah                                                                                                       
8.               Objektif Unit                                                                                       
9.               Carta Organisasi Sekolah                                                                                      
10.          Carta Organisasi Unit                                                                                              
11.          Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan dengan Pegawai Lain.                      
12.          Proses Kerja                                                                                                  
13.          Carta Aliran Kerja                                                                                         
14.          Senarai Semak                                             
15.          Peraturan – Peraturan Pentadbiran                                                         
16.          Senarai Undang-Undang Pekeliling                                                        
17.          Senarai Borang-Borang Yang Digunakan                                              
18.          Norma  Kerja                                                                                                 
19.          Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai                                                
20.          Senarai Tugas Harian                     

                                                             
NAMA AGENSI         :          (nama sekolah)
ALAMAT                    :           Poskod 88300, Kota Kinabalu, Sabah
NO. TELEFON             :           
N0. FAKS                    :          


E-MAIL                        :         
LAMAN WEB             :          

1 comment

Saya Guru² said...

salam...guru pendidikan khas perlu wujudkan fail meja?

Data Linus Pendidikan Khas

July 14, 2011 at 11:23 AM

Iklan......

Amazing Autistic

 


Blogger Template By LawnyDesigns