Saturday, May 23, 2009


PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN


Proses p&p memerlukan guru menggunakan pelbagai pendekatan yang bersesuaian dengan perkembangan diri, kebolehan, keupayaan, bakat, minat serta latar belakang murid. Oleh itu, p&p murid menjadi lebih bermakna setiap murid mendapat peluang yang sama. Berpandukan matlamat dan objektif dalam kurikulum ini, antara pendekatan pembelajaran yang boleh digunakan adalah‑

  • Analisis Tugasan
  • Belajar Melalui Bermain
  • Pengajaran Bertema
  • Pembelajaran Pengalamian
  • Pembelajaran Masteri
    Pendekatan Kolaborasi (Kumpulan Pelbagai Disiplin)

0 comments

Iklan......

Amazing Autistic

 


Blogger Template By LawnyDesigns